لینوکس‌لرنینگ

آموزش نصب داکر روی لینوکس

داکر مجموعه‌ای از محصولات پلتفرم‌ها است که به عنوان سرویس ارائه می‌کند و برای راه اندازی و مدیریت کانتینرها استفاده می‌شود. توسعه دهندگان کانتینرها از Docker برای توسعه و استقرار برنامه‌ها استفاده می‌کنند زیرا داکر محیط‌ها را مجزا سبک و مجازی سازی می‌کند. نصب داکر بر روی لینوکس، از مجموعه آموزش‌های لینوکس مقدماتی است و ما قصد داریم نحوه نصب و استفاده از داکر در سرور لینوکس را آموزش دهیم. در نتیجه به راحتی می‌توانید این ابزار محبوب را روی لینوکس خود نصب کنید و از آن استفاده کنید.

پیش نیازها

 • اوبونتو 20.04 بر روی سیستم عامل 64 بیتی نصب شده باشد
 • یک حساب کاربری با  امتیازات sudo
 • خط فرمان/ترمینال ( Ctrl+Alt+T یا منوی برنامه‌ها > لوازم جانبی > ترمینال)
 • مخازن نرم افزار داکر (اختیاری)
 • کرنل لینوکس نسخه 3.8 یا بالاتر

آموزش نصب داکر در لینوکس اوبونتو 20.04

با استفاده از دو روش می‌توانید داکر را در اوبونتو نصب کنید:

 1. نصب با استفاده از مخزن رسمی Docker
 2. نصب با استفاده از مخازن پیش فرض

اگر با استفاده از مخزن پیش فرض اوبونتو این پکیج را نصب کنید ممکن است آخرین نسخه نباشد. اگر می‌خواهید آخرین نسخه داکر یا یک نسخه خاص از آن را نصب کنید از مخزن رسمی داکر باید استفاده کنید.

روش اول: نصب داکر از مخزن رسمی

نصب داکر را با باز کردن یک پنجره ترمینال و به‌روزرسانی مخزن لوکال شروع کنید:

sudo apt update

در مرحله بعد باید دیپندنسی‌های پیش نیاز داکر را از مخازن آن دانلود کنید. با اجرای دستور زیر به مخازن Docker از طریق HTTPS دسترسی پیدا کنید و دیپندنسی‌های پیش نیاز را دریافت کنید.

sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

اجرای این دستور:

 • به مدیر بسته اجازه می‌دهد فایل‌ها و داده‌ها را از طریق https منتقل کند.
 • به سیستم اجازه می‌دهد تا گواهی‌های امنیتی را بررسی کند.
 • ابزار curl را برای انتقال داده‌ها نصب می‌کند.
 • اسکریپت‌هایی را برای مدیریت نرم افزار اضافه می‌کند.

در مرحله بعد برای اطمینان از صحت پکیج‌های نرم افزار، کلید GPG را از مخزن رسمی داکر دانلود و اضافه کنید.

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

اکنون مخزن Docker را با استفاده از دستور نصب کنید:

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

نکته: در دستور بالا از معماری AMD استفاده شده است. اگر از معماری ARM استفاده می‌کنید، می‌توانید کلمه arch=amd64   را در دستور بالا با arch=arm64 یا arch=armhf را اگر از arm hard float استفاده می‌کنید جایگزین کنید.

با به‌روزرسانی مجدد مخزن شروع کنید:

sudo apt update

sudo apt-get install docker-ce

روش دوم نصب داکر از مخازن پیش فرض اوبونتو

یک پنجره ترمینال را باز کنید و مخزن محلی را با دستور زیر به روز کنید:

sudo apt update

قبل از نصب نرم افزار، مطمئن شوید که بسته‌های Docker قدیمی را در اوبونتو 20.04 با اجرای دستور زیر حذف کرده‌اید:

sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io

اکنون می‌توانید Docker را از مخازن اوبونتو نصب کنید. دستور زیر را در پنجره ترمینال اجرا کنید:

sudo apt install docker.io

بررسی صحت نصب داکر

برای اطمینان از نصب داکر نسخه آن را بررسی کنید:

docker --version

خروجی:

docker-ce:

Installed: (none)

Candidate: 5:19.03.9~3-0~ubuntu-focal

Version table:

5:19.03.9~3-0~ubuntu-focal 500

500 https://download.docker.com/linux/ubuntu focal/stable amd64 Packages

راه اندازی سرویس داکر در لینوکس

برای راه اندازی سرویس Docker دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo systemctl start docker

sudo systemctl enable docker

در نهایت برای بررسی وضعیت Docker می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

sudo systemctl status docker

خروجی:

docker.service - Docker Application Container Engine

     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)

     Active: active (running) since Wed 2022-05-04 06:43:00 UTC; 2min 28s ago

TriggeredBy: docker.socket

       Docs: https://docs.docker.com

   Main PID: 12995 (dockerd)

      Tasks: 8

     Memory: 38.6M

        CPU: 400ms

     CGroup: /system.slice/docker.service

             └─12995 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

آموزش استفاده از داکر در لینوکس

داکر نیز همانند سایر سیستم‌های معمولی در لینوکس از سینتکس زیر پشتیبانی می‌کند:

docker [option] [command] [arguments]

به صورت کلی دستورات داکر به صورت زیر هستند:

  attach      Attach local standard input, output, and error streams to a running container

  build       Build an image from a Dockerfile

  commit      Create a new image from a container's changes

  cp          Copy files/folders between a container and the local filesystem

  create      Create a new container

  diff        Inspect changes to files or directories on a container's filesystem

  events      Get real time events from the server

  exec        Run a command in a running container

  export      Export a container's filesystem as a tar archive

  history     Show the history of an image

  images      List images

  import      Import the contents from a tarball to create a filesystem image

  info        Display system-wide information

  inspect     Return low-level information on Docker objects

  kill        Kill one or more running containers

  load        Load an image from a tar archive or STDIN

  login       Log in to a Docker registry

  logout      Log out from a Docker registry

  logs        Fetch the logs of a container

  pause       Pause all processes within one or more containers

  port        List port mappings or a specific mapping for the container

  ps          List containers

  pull        Pull an image or a repository from a registry

  push        Push an image or a repository to a registry

  rename      Rename a container

  restart     Restart one or more containers

  rm          Remove one or more containers

  rmi         Remove one or more images

  run         Run a command in a new container

  save        Save one or more images to a tar archive (streamed to STDOUT by default)

  search      Search the Docker Hub for images

  start       Start one or more stopped containers

  stats       Display a live stream of container(s) resource usage statistics

  stop        Stop one or more running containers

  tag         Create a tag TARGET_IMAGE that refers to SOURCE_IMAGE

  top         Display the running processes of a container

  unpause     Unpause all processes within one or more containers

  update      Update configuration of one or more containers

  version     Show the Docker version information

  wait        Block until one or more containers stop, then print their exit codes

پس از نصب داکر تنها کاری که باید انجام دهید این است که از تصاویر آزمایشی استفاده کنید تا بررسی کنید که داکر شما به صورت کامل کار می‌کند یا خیر. برای انجام این کار دستور زیر را اجرا کنید:

sudo docker run hello-world

حالا اگر بخواهیم تصاویر موجود را جستجو کنیم، فقط باید از سینتکس زیر استفاده کنیم:

sudo docker search [search_query]

برای استفاده از این دستور باید متن جستجوی خود را با [search_query] جایگزین کنیم. برای مثال اگر بخواهید تصاویر مربوط به Debian را جستجو کنید باید دستور زیر را اجرا کنید:

sudo docker search Debian

سپس برای دانلود تصویر در کامپیوتر خود از نام تصویر به همراه دستور pull استفاده می‌کنیم.

سینتکس:

sudo docker pull [image_name]

به عنوان مثال، دستور می‌تواند به شکل زیر استفاده شود:

sudo docker pull Debian

تصاویر موجود را می‌توانید با استفاده از دستور زیر فهرست کنید:

sudo docker images

آموزش حذف داکر در لینوکس

برای حذف داکر یا Docker Engine از لینوکس اوبونتو، به سادگی دستور زیر را اجرا کنید.

sudo apt remove docker docker-engine docker.io containerd runc

Docker Engine به راحتی حذف می‌شود؛ اما سایر فایل‌های مرتبط با Docker مانند تصاویر، کانتینرها، حجم‌ها یا فایل‌های پیکربندی به‌ طور خودکار حذف نمی‌شوند. می‌توانید این فایل‌ها را با استفاده از ابزار rm حذف کنید:

sudo rm -rf /var/lib/docker

sudo rm -rf /var/lib/containerd

جمع بندی

داکر یک سیستم عالی برای مدیریت کانتینرها و استقرار نرم افزارها را فراهم می‌کند. نصب داکر روی لینوکس را به راحتی انجام شد اما قبل از نصب آن حتماً باید پیش نیازهای آن را نصب کنید. در این مقاله هر آنچه برای نصب و فعال سازی داکر نیاز داشتید بیان شد و پس از آن به راحتی می‌توانید از Docker در لینوکس استفاده کنید. البته داکر یک سیستم بسیار بزرگ است که آموزش و یادگیری آن به این مقاله ختم نمی‌شود. می‌توانید برای مطالعه بیشتر درباره داکر به مستندات رسمی آن مراجعه کنید.

سوالات متداول

پیش نیازهای نصب داکر در لینوکس چیست؟

داکر برای هسته کرنل لینوکس نسخه 3.8 یا بالاتر طراحی شده است.

آیا داکر در ویندوز هم اجرا می‌شود؟

پلتفرم داکر به صورت عمومی بر روی

 • ·لینوکس (در x86-64، ARM و بسیاری دیگر از معماری‌های CPU)
 • در ویندوز (x86-64)

اجرا می‌شود.

چگونه داکر را در خط فرمان اجرا کنم؟

سینتکس اصلی اجرای داکر در خط فرمان به صورت زیر است:

docker run [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...]

فایل کانفیگ داکر لینوکس کجاست؟

/etc/docker/daemon.json

آیا داکر نیاز به کدنویسی دارد؟

دانش خوب برنامه نویسی در لینوکس تنها چیزی است که شما نیاز دارید. شما باید با مفاهیمی مانند cgroupها و شبکه‌ها آشنا باشید. اما یکی از مزایای داکر این است که برای شروع نیازی به دانستن چیزهای زیادی ندارید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا